અક્કલ…..

 • રજનીકાંતની કીક

  રોનાલ્ડો - જો હુ બોલને લાત મારુ તો તે 3 મીનિટ સુધી હવામાં ગોળ ગોળ ફરે
  રજનીકાંત - અન્ના રાસ્કલા ! તને ખબર છે કે પૃથ્વી અત્યાર સુધી ગોળ કેમ ફરે છે ?

Jalaram Mandir -Virpur

201511Nov
Jalaram Mandir -Virpur

Jalaram Bapa was born in Virpur, Rajkot district, Gujarat, India in 1799, on the seventh day of the Kartika month. His father was Pradhan Thakkar and his mother was Rajbai Thakkar who belonged to Thakkar clan, which is a sub-group of Lohana clan. He was a devotee of the Hindu god Rama.

Jalaram Bapa was however not willing to live an householder's life and continued to take care of his fathers business. He was mostly engaged in serving pilgrimssadhus and saints. He separated himself from his father's business and his uncle Valjibhai asked Jalaram Bapa and his wife Virbai to stay in his house.

At the age of sixteen, in 1816, Jalaram married Virbai, the daughter of Pragjibhai Thakkar (Somaiya) of Atkot. However, he was inclined to completely withdraw from materialistic life and become an ascetic, Virbai proved to be an asset to him in his works of feeding poor and needy.She was also a pious and saintly lady and she also decided to follow the path of serving mankind. At the age of twenty, Jalaram, accompanied by his wife, decided to go for a pilgrimage to the holy cities of AyodhyaVaranasi and Badrinath.

At the age of 18, Jalaram Bapa became the disciple of Bhoja Bhagat of Fatehpur, who accepted him as his disciple. Jalaram was given the "Guru Mantra" (mantra) and japa mala in the name of Rama by his Guru Bhojalram. With blessings of his guru, he started "Sadavrat", a feeding center, a place where all sadhus and saints as well as the needy could have food any time.

One day, a sadhu who came to his house gave him an idol of Rama, forecasting that Hanuman, the monkey-god and devotee of Rama, would follow soon. Jalaram Bapa installed Rama as his family deity and after a few days, an idol of Hanuman appeared out of earth, on its own. The idol of Rama's consort Sita and his brother Lakshmana also appeared. Due to a miracle the container in the house of Jalaram, where grains were stored, became inexhaustible. Later other devotees and village folk joined him in his works of human welfare.

Soon his fame spread as an divine incarnation. Whoever came to Virpur, whether Hindu or Muslim irrespective of caste, creed and religion were fed by Jalaram. This tradition of feeding people continues to this day in Virpur.

Once a tailor named Haraji, who was suffering from severe stomach-ache came to him to get himself cured. Jalaram Bapa prayed to God and Haraji was cured. He fell at Jalaram Bapa 's feet and addressed him as Bapa. Since then he was known as Jalaram Bapa. Soon his fame spread and people came to him to get rid of diseases and problems. Jalaram Bapa would pray for them in the name of Rama and miracles happened. Both Hindus and Muslims became his disciples. In 1822, Jamal, son of a rich Muslim merchant fell ill and doctors gave up all hope. At that point of time, Haraji, told Jamal of his experience (parcha). Jamal, prayed from his house, that if his son is cured of the disease, he would give 40 maunds of grain to Jalaram Bapa for sadavrat. His son recovered and Jamal visited house of Jalaram Bapa with cart load of grains and called him Jalla so Allah!!.

In modern time, devotees of Jalaram have experienced that if they pray to the saint sincerely, he blesses them and fulfills their wishes. These experiences are known as Parchas. They pray to Jalaram Bapa and if their wish is fulfilled they do fast and visit a temple on Thursday Today there are large followers of Jalaram Bapa, who worship him like a God, similar in line of Sai Baba of Shirdi gadi of revered Virpur shrine of Jalaram Bapa.

 

 

Virpur Famous Dham of Bapa Jalaram

Virpur Temple of Gujarat Jalaram Bapa Entarnce Gate Photos 

 

The Hindu Temple of Jalaram Bapa At Virpur


Jalaram Bapa Temple Enter Gate At Virpur

 Shree Jalaram Mandir Virpur

 

jalaram Bapa Atithi Gruh Virpur Gujarat

 

 jalaram Bapa Virpur

જય જલારામ

 


View Larger Map

View : 27445
 • Jalaram Virpurvala
 • Jalaram Jalaram- Dhun
 • Jay- Jay Jalaram Aarti
 • SAIRAM JALARAM BAPA NA PARCHA
 • Jalarambapa Parcha Play, GANGA JAMUNA PANI REDVA AAV
 • /img/174/news/Jalaram Bapa.jpg
 • /img/174/news/Jalaram_Temple.jpg
 • /img/174/news/Virpur_jJalaram_Temple.jpg

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • અસત્ય અંધકારરૂપ છે. આ અંધકારથી મનુષ્ય અધોગતિ પામે છે. અંધકારમાં ફસાયેલી વ્યક્તિ પ્રકાશ જોઈ શક્તી નથી.