અક્કલ…..

  • કોણ જીતશે ?

    મમ્મી - જુઓ આજે જે પણ આખો દિવસ મારું કહેવુ માનશે, હું સાંજે તેની પસંદગીની ડિશ બનાવીશ..
    પુત્ર - ઓહ.. હો.. પછી તો આજે સાંજે ચોક્કસ જ પપ્પાની પસંદગીના ઢોકળા જ ખાવા પડશે.

News

  1 - 20 of [ 7054 ]
    1 2 3 4 5   >   >>  

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieveNapoleon Hill