અક્કલ…..

 • આજે મૂડ નથી

  સંતા : આજે જમવાનું ન બનાવતી.. આજે બહાર જમવા જઈશુ.
  પત્ની : કેમ રોજ મારા હાથનું ખાઈ-ખાઈને કંટાળી ગયા છો ?
  સંતા : નહી.. આજે મારો વાસણ ઘસવાનો મૂડ નથી.

India's Raw Star

India's Raw Star - 5th October 2014 : Ep 7
View : 1616

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.Christopher Columbus