અક્કલ…..

 • આજે મૂડ નથી

  સંતા : આજે જમવાનું ન બનાવતી.. આજે બહાર જમવા જઈશુ.
  પત્ની : કેમ રોજ મારા હાથનું ખાઈ-ખાઈને કંટાળી ગયા છો ?
  સંતા : નહી.. આજે મારો વાસણ ઘસવાનો મૂડ નથી.

Gujarati Nursery Rhymes

View : 965

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • The more you lose yourself in something bigger than yourself, the more energy you will have.Norman Peale