અક્કલ…..

  • ડુપ્લીકેટ

    રામ - મારી પાસે બંગલો છે, ગાડી છે, બેંક લોકર છે, તારી પાસે શુ છે ?
    શ્યામ - મારી પાસે આ બધાની ડુપ્લીકેટ ચાવી છે.

Brush Your Teeth Song For Children

Brush Your Teeth Song | Good Habits Nursery Rhymes For Children
View : 948

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • બાળપણમાં ગોદ આપનારને દગો ના આપશો.