અક્કલ…..

 • નો મોર ..

  એક બસ માં કોલેજ ની બધી છોકરીઓ ચડી ગઈ અને બસ ફૂલ

  કંડકટર : નો મોર …,

  એક ગુજરાતી બાપા: કા નવરીના …! ઢેલ બધી ચડાવી દીધી અને અમે આવ્યા તો નો મોર ..

એસ.ટી.ડી કોડ નંબર

એસ.ટી.ડી. કોડ (૦ થી ૫૦ કિમી)
1.    ચોટીલા / પાન                                              ૨૭૫૧
2.    રાજકોટ                                                         ૨૮૧
3.    પડધરી                                                         ૨૮૨૦
4.    આટકોટ/જસદણ                                            ૨૮૨૧
5.    મોરબી/ટંકારા                                                ૨૮૨૨
6.    ગોંડલ                                                           ૨૮૨૫
7.    લોધિકા/કોટડા (સાં)                                        ૨૮૨૭
8.    મેટોડા/શાપર (વે)                                          ૨૮૨૭
9.    વાંકાનેર                                                        ૨૮૨૮
10.  કાલાવડ                                                       ૨૮૯૪
11.  ધ્રોલ                                                             ૨૮૯૭
એસ.ટી.ડી. કોડ (૫૧ થી ૧૦૦ કિમી)
1.    જેતલસર                                                     ૨૮૨૩
2.    જુનાગઢ                                                       ૨૮૫
3.    જામનગર                                                    ૨૮૮
4.    સુ.નગર / વઢવાણ                                       ૨૭૫૨
5.    સાયલા                                                        ૨૭૫૫
6.    મૂળી                                                            ૨૭૫૬
7.    હળવદ                                                         ૨૭૫૭
8.    બાબરા                                                         ૨૭૯૧
9.    અમરેલી                                                       ૨૭૯૨
10.  બગસરા                                                       ૨૭૯૬
11.  જેતપુર                                                         ૨૮૨૩
12.  ધોરાજી                                                         ૨૮૨૪
13.  ઉપલેટા / ભાયાવદર                                    ૨૮૨૬
14.  નવલખી / માળીયા(મી)                               ૨૮૨૯
15.  ગઢકા                                                          ૨૮૪૭
16.  બોટાદ                                                         ૨૮૪૯
17.  આમરણ                                                      ૨૮૯૩
18.  જામજોધપુર                                                ૨૮૯૮
એસ.ટી.ડી. કોડ (૧૦૧ થી ૨૦૦ કિમી)
1.    ભાવનગર                                                   ૨૮૭૮
2.    પોરબંદર                                                     ૨૮૬
3.    લીંબડી                                                        ૨૭૫૩
4.    ધ્રાંગધ્રા                                                       ૨૭૫૪
5.    દસાડા                                                         ૨૭૫૭
6.    લખતર                                                       ૨૭૫૯
7.    કોડીનાર                                                      ૨૭૯૫
8.    ધારી                                                           ૨૭૯૭
9.    રાણાવાવ                                                    ૨૮૦૧
10.  કુતીયાણા                                                    ૨૮૦૪
11.  જામકંડોરણા                                                ૨૮૨૪
12.  માંડવી                                                        ૨૮૩૪
13.  ગાંધીધામ                                                   ૨૮૩૬
14.  વેરાવળ                                                      ૨૮૪૧
15.  સાવરકુંડલા                                                ૨૮૪૫
16.  પાલીતાણા                                                 ૨૮૪૮
17.  કેશોદ                                                          ૨૮૭૧
18.  દિવ / ઉના                                                   ૨૮૭૫
19.  માંગરોળ                                                     ૨૮૭૮
એસ.ટી.ડી. કોડ (૨૦૦ કિમીથી વધારે)
1.    ન્યુ દિલ્હી                                                      ૦૧૧
2.    મુંબઈ                                                           ૦૨૨
3.    કલકત્તા                                                        ૦૩૩
4.    બેંગ્લોર                                                         ૦૮૦
5.    જયપુર                                                         ૦૧૪૧
6.    સુરત                                                            ૦૨૬૧
7.    બરોડા                                                          ૦૨૬૫
8.    નડીયાદ                                                       ૦૨૬૮
9.    અમદાવાદ                                                   ૦૭૯
10.  આગ્રા                                                           ૦૫૬૨
11.  આણંદ                                                          ૦૨૬૯
12.  અંબાજી                                                        ૦૨૭૪૯
13.  ઉંઝા                                                             ૦૨૭૬૭
14.  દ્વારકા                                                           ૦૨૮૯૨
15.  આબુરોડ                                                       ૦૨૯૭૪
16.  ડાકોર                                                           ૦૨૬૯૯૪
17.  ગાંધીનગર                                                   ૦૨૭૧૨
18.  પાવાગઢ                                                      ૦૨૬૭૬૫
 

View : 5028

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • મનરૂપી હાથીને વિવક વડે અંકુશમાં રાખી શકાય છે.