અક્કલ…..

 • શિક્ષક & ભોલું


  શિક્ષક : ભોલુ આ દુનિયામાં કેટલા દેશ છે?

  ભોલું: એક જ ભારત!

  શિક્ષક : ભારત સિવાયના પણ બીજા દેશ છેને!

  ભોલું : બીજા ને તો પરદેશકહેયાય.

   

   

X-Men: Days of Future Past

X-Men: Days of Future Past Trailer 2014 Movie - Official [HD]


 

View : 3164

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • Sometimes you have to move backward to get a step forward.Amar Gopal Bose