અક્કલ…..

  • ઓક્સફર્ડ

    શિક્ષક - ઓક્સફર્ડ મતલબ શુ છે ?
    વિદ્યાર્થી - ઓક્સ મતલબ બળદ, ફોર્ડ મતલબ ગાડી તેથી ઓક્સફર્ડ મતલબ બેલગાડી

Passengers 2016

Passengers - Official Film Trailer 2016
View : 1542

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • Happiness is in the heart, not in the circumstances.Unknown