અક્કલ…..

 • શુ નજર છે !

  પત્ની :- પતિ ને અલા પેલો માનસ ક્યારનો મને જોયા કરે છે.
  પતિ :- પત્ની ને એ તો તને જોવાનોજ એમાં હું કસું કરી સકું તેમ નથી.
  પત્ની :- કેમ
  પતિ :- એ ભંગાર વાળો છે .

Passengers 2016

Passengers - Official Film Trailer 2016
View : 1221

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • You must do the thing which you think you cannot do.Eleanor Roosevelt