અક્કલ…..

  • બાપુ ગયા બેંક

    મેનેજર - નોટ ફાટેલી છે નહી ચાલે બીજી આપો
    બાપુ - હુ મારા ખાતામાં જમા કરાવું છુ એમા તારે શુ ?

Focus Official Trailer

Focus Official Trailer #1 (2015) - Will Smith, Margot Robbie Movie HD
View : 2836

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • Happiness is in the heart, not in the circumstances.Unknown