અક્કલ…..

 • નામ

  છોકરો - વોટ્સ યોર નેમ ?
  છોકરી - પોતાના બાપને ઘક્કો મારો..
  છોકરો - મતલબ ...
  છોકરી - પુષ.....પા..

Sasariyu Swarg Thi Suhamnu

Sasariyu Swarg Thi Suhamnu

Cast:
Anand Raaj,
Rajshree,
Ajit Wachani,
Kalpana Dewwpan,
Kirti Rawal

Producer: Kirti Rawal

Director: Kirti Rawal

Music: Samir Rawal

Lyrics: Keshav Rathod

 

View : 654

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • વિદ્યા સમાન શરીરને શોભાવનાર બીજી કોઈ વસ્તુ નથી.