અક્કલ…..

  • ડુપ્લીકેટ

    રામ - મારી પાસે બંગલો છે, ગાડી છે, બેંક લોકર છે, તારી પાસે શુ છે ?
    શ્યામ - મારી પાસે આ બધાની ડુપ્લીકેટ ચાવી છે.

Dikro Maro Ladakvayo

Watch super hit Gujarati Movie - Dikro Maro Ladakvayo.

This film is super hit gujarati film and very nice story and music.

Staring :- Uupendra Trivedi, Hiten Kumar, Rroma Manek, Firoz Irani, Kalpana Deewan, Rramesh Mehta and others.

View : 2422

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • જરૂરીયાત અને ઇરછા વચ્ચેનો જે ભેદ પારખે તે સાચું સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે.