અક્કલ…..

  • બાપુ ગયા બેંક

    મેનેજર - નોટ ફાટેલી છે નહી ચાલે બીજી આપો
    બાપુ - હુ મારા ખાતામાં જમા કરાવું છુ એમા તારે શુ ?

Mr. Adhikari

A court judge carrying out his duties honestly for a long time by following his principles and values. He is totally unbiased and always goes with the truth and is adamant about following rules and regulations. But his life is in difficulty when his only son is brought to the court and he is the sole authority to pass the verdict. What does he finally do?

View : 1650

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • The first step before anyone else in the world believes it is that you have to believe it.Will smith