અક્કલ…..

  • સેંટ મેસેજ

    પહેલો સરદાર : યાર આ સેંટ મેસેજ મતલબ શુ હોય છે.. ?
    બીજો સરદાર : સાલા ગોંચુ, બેવકૂફ... અક્કલના ઓથમીર તે જ સરદારોનું નામ ખરાબ કરી મુક્યુ છે.. એટલુ પણ નથી જાણતો કે સેંટ મેસેજ એટલે સુગંધવાળો મેસેજ.

Baa Retire Thai Che - Gujarati Family Natak


A family drama where, a Baa (MOTHER ) has seen lot of hardship in life, for taking care of her family and bringing them up. After all the love and care she had given her children, she faces an unexpected behavior from them after their marriage which hurts her a lot. Her kids have started making a distance from her and avoid telling her about the happenings at home. The dominating bahu's of the family too, have started misbehaving and do not give her any importance. This leads Baa to take a major step of splitting from her family i.e. retiring from the family. Watch out for this mesmerizing dramatic family drama and enjoy!

View : 2537

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • જે તદ્દન નિ:શ્વાર્થ ભાવે સેવા કરે છે તેને અનાયાસે અપાર સુખ મળે છે