અક્કલ…..

  • ડુપ્લીકેટ

    રામ - મારી પાસે બંગલો છે, ગાડી છે, બેંક લોકર છે, તારી પાસે શુ છે ?
    શ્યામ - મારી પાસે આ બધાની ડુપ્લીકેટ ચાવી છે.

Alvida DarlingAlvida Darling is a social meaningful comedy play. It deals with a couple, Mr. and Mrs. Mehta. They want to take a divorce after 7 years of colourful, roller coaster life, but a parsee counselor Rustomji Sandhawala make them realize what is marriage, what is commitment? How to let go our ego, how to accept each others hobbies and habits in a very smart and hilarious manner.

 

View : 2000

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • જરૂરીયાત અને ઇરછા વચ્ચેનો જે ભેદ પારખે તે સાચું સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે.