અક્કલ…..

 • દીકરાની ચાલાકી…

  પપ્પા: રમેશ તારે ૧૦ માં ૬૫ ટકા આવી જશે

  રમેશ : ના પપ્પા ૯૦ ટકા આવી જશે.

  પપ્પા: કોડા મઝાક કરમાં

  રમેશ : પપ્પા શરૂઆત કોને કરી.

Aa Che Adamkhore

 
He is an amnesiac. An accident has deprived him of the memories of a large part of his life. He just cant remember! And now the police are looking for him. They suspect him of having murdered a young woman. All he remembers is having quarreled with his father in law and driving away from home. And then the horrible crash and waking up in the hospital. Could he have? He doesnt know. He is not sure. And his life is on the line.
 

View : 2313

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • કરેલું કર્મ નું ફળ અચૂક મળે છે. માટે દુઃખ આવે ત્યારે ભગવાન પાસે માફી નહીં સદબુધ્ધી અને સહન શક્તિ માંગો.