અક્કલ…..

  • બાપુ ગયા બેંક

    મેનેજર - નોટ ફાટેલી છે નહી ચાલે બીજી આપો
    બાપુ - હુ મારા ખાતામાં જમા કરાવું છુ એમા તારે શુ ?

Aa Che Adamkhore

 
He is an amnesiac. An accident has deprived him of the memories of a large part of his life. He just cant remember! And now the police are looking for him. They suspect him of having murdered a young woman. All he remembers is having quarreled with his father in law and driving away from home. And then the horrible crash and waking up in the hospital. Could he have? He doesnt know. He is not sure. And his life is on the line.
 

View : 1436

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • The first step before anyone else in the world believes it is that you have to believe it.Will smith