અક્કલ…..

  • બાપુ ગયા બેંક

    મેનેજર - નોટ ફાટેલી છે નહી ચાલે બીજી આપો
    બાપુ - હુ મારા ખાતામાં જમા કરાવું છુ એમા તારે શુ ?

TubeLight Official Trailer 2017

TubeLight Official Trailer 2017
View : 615

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • Happiness is in the heart, not in the circumstances.Unknown