અક્કલ…..

 • સેંટ મેસેજ

  પહેલો સરદાર : યાર આ સેંટ મેસેજ મતલબ શુ હોય છે.. ?
  બીજો સરદાર : સાલા ગોંચુ, બેવકૂફ... અક્કલના ઓથમીર તે જ સરદારોનું નામ ખરાબ કરી મુક્યુ છે.. એટલુ પણ નથી જાણતો કે સેંટ મેસેજ એટલે સુગંધવાળો મેસેજ.

Son of God trailer 2014

Son of God trailer 2014 - Official movie trailer in HD 1080p - starring Roma Downey, Diogo Morgado, Louise Delamere - directed by Christopher Spencer - The life story of Jesus is told from his humble birth through his teachings, crucifixion and ultimate resurrection. 
 
"Son of God" movie hits theaters on February 28, 2014.
 
Now, "Son of God" the larger-than-life story of Jesus gets a larger-than-life treatment in the stand-alone feature SON OF GOD. Told with the scope and scale of an action epic, the film features powerful performances, exotic locales, dazzling visual effects and a rich orchestral score from Oscar®-winner Hans Zimmer. Portuguese actor Diogo Morgado beautifully portrays the role of Jesus as the film spans from his humble birth through his teachings, crucifixion and ultimate resurrection. This movie has been able to bring leaders together with support from across all denominations. The producers, Mark Burnett & Roma Downey focused from the very beginning on creating an experience that would be shared by all. Son of God movie trailer 2014 is presented in full HD 1080p high resolution.
 
SON OF GOD 2014 Movie
Genre: Action, Adventure, Drama 
Director: Christopher Spencer 
Starring: Roma Downey, Diogo Morgado, Louise Delamere 
Writer: Nic Young 
Producer: Mark Burnett & Roma Downey
View : 3623

Comments

 • સુમિત25/05/2020મીન રાશિ પર છોકરા નું નામ આપો
 • Harendrakumar24/05/2020Rasi
 • Vishnubhai Patel 24/05/2020અ ઊપર નામ આપો
 • Aniruddhsinh 22/05/2020ગ પર નામ આપો
 • Ganava bhavesh kumar k.20/05/2020મ.ટ પર થી છોકરા નુ નામ
 • Kaushik17/05/2020જ ....પરથી નામ આપો
 • Chavda karshan17/05/2020Muthun rashi
 • Mitesh15/05/2020ખ પરથી નામ નથી આવતા
 • Sahil12/05/2020M t par aavata name
 • Sanjay 09/05/2020સિંહ રાશિ પર છોકરી ના નામ
 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • Happiness makes you smile; sorrow can crush you.Proverbs