અક્કલ…..

  • ઓત્તારીની...

    છોકરી છોકરાને - તારા વાળ તો જો એવુ લાગે છે જાણે ઘાસ ઉગ્યુ હોય....
    છોકરો - તેથી જ તો હું ક્યારનો વિચારી રહ્યો છુ કે મારી પાસે ભેંસ કેમ ઉભી છે...!!

Shaadi Ke Side Effects | Theatrical Trailer ft. Fa

Presenting the exclusive theatrical trailer of the most awaited romcom of the year, 'Shaadi Ke Side Effects' featuring Farhan Akhtar as 'Sid' and Vidya Balan as 'Trisha'. Balaji Motion Pictures and Pritish Nandy Communications have come together to produce and conclude 2014's biggest, craziest and funniest BATTLE OF SEXES with the two finest stars of bollywood, Farhan Akhtar & Vidya Balan. Shaadi Ke Side Effects, a sequel to Pyaar Ke Side Effects, is directed by Saket Chaudhary and is set to
View : 2021

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • અસત્ય અંધકારરૂપ છે. આ અંધકારથી મનુષ્ય અધોગતિ પામે છે. અંધકારમાં ફસાયેલી વ્યક્તિ પ્રકાશ જોઈ શક્તી નથી.