અક્કલ…..

 • આ દુનિયામાં કેટલા દેશ


  શિક્ષક : ભોલુ આ દુનિયામાં કેટલા દેશ છે?
  ભોલું: એક જ ભારત!
  શિક્ષક : ભારત સિવાયના પણ બીજા દેશ છેને!
  ભોલું : બીજા ને તો ‘પરદેશ” કહેયાય.

Marvel's Captain America: The Winter Soldier - Tra

Marvel Entertainment
View : 3084

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • Start where you are. Use what you have. Do what you can. Arthur Ashe