અક્કલ…..

  • બાપુ ગયા બેંક

    મેનેજર - નોટ ફાટેલી છે નહી ચાલે બીજી આપો
    બાપુ - હુ મારા ખાતામાં જમા કરાવું છુ એમા તારે શુ ?

Befikre

Befikre Official Trailer
View : 663

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • Happiness is in the heart, not in the circumstances.Unknown