અક્કલ…..

 • ચોર

  એક બાળક દોડતો દોડતો પોલીસ સ્ટેશન આવ્યો અને બોલ્યો - ઈંસ્પેકટર સાહેબ જલ્દી ચાલો, એક ચોર એક કલાકથી મારા પિતાજીને મારી રહ્યો છે.
  પોલીસ - ચોર એક કલાકથી મારી રહ્યો હતો ત્યારે તુ શુ એક કલાકથી તમાશો જોઈ રહ્યો હતો ?
  બાળક - નહી આ પહેલા પિતાજી ચોરને મારી રહ્યા હતા.

A Haunted House 2 Trailer

A Haunted House 2 trailer 2014 - Official movie trailer in full HD 1080p - starring Marlon Wayans, Dave Sheridan, Gabriel Iglesias - directed by Michael Tiddes - sequel to the hilarious box-office hit starring Marlon Wayans as Malcolm who, after exorcising the demons of his ex, is starting fresh with his new girlfriend and her two children.

"A Haunted House 2" movie hits theaters on March 28, 2014.

After losing his beloved Kisha in a car accident, Malcolm starts anew, by remarrying Megan, a mother of two. When things begin to get back into their paranormal ways, targeting both the children and the property, things complicate even more when his back-to-life Kisha moves into the neighborhood. A Haunted House 2 movie trailer 2014 is presented in full HD 1080p high resolution.

A HAUNTED HOUSE 2 2014 Movie
Genre: Comedy, Horror
Director: Michael Tiddes
Cast: Marlon Wayans, Dave Sheridan, Gabriel Iglesias

A Haunted House 2 official movie trailer courtesy Open Road Films. 

View : 3223

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • Life is what we make it, always has been, always will be.Grandma Moses