અક્કલ…..

  • ચિંતા

    ચિંતા જ્યારે વધી જાય છે ત્યારે તેની શાખા-પ્રશાખા એટલી બધી ફૂટી નીકળે છે કે મગજ તેની સાથે દોડતાં દોડતાં થાકી જાય છે

"Heartless"

"Heartless" new Hindi movie trailer released in-2014. By-Bhura saifni moradabad
View : 1735

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off the goal. Henry Ford