અક્કલ…..

 • આજે મૂડ નથી

  સંતા : આજે જમવાનું ન બનાવતી.. આજે બહાર જમવા જઈશુ.
  પત્ની : કેમ રોજ મારા હાથનું ખાઈ-ખાઈને કંટાળી ગયા છો ?
  સંતા : નહી.. આજે મારો વાસણ ઘસવાનો મૂડ નથી.

2013 Best FAIL compilation

Published on 22 Sep 2013 Biggest FAILS XD
View : 901

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • Start where you are. Use what you have. Do what you can. Arthur Ashe