અક્કલ…..

  • ઓક્સફર્ડ

    શિક્ષક - ઓક્સફર્ડ મતલબ શુ છે ?
    વિદ્યાર્થી - ઓક્સ મતલબ બળદ, ફોર્ડ મતલબ ગાડી તેથી ઓક્સફર્ડ મતલબ બેલગાડી

Girls Name start with "Q"

"કયુ" થી શરુ છોકરીઓના નામ
Name Gujarati Name Meaning
Quarrtulain કુઁર્ર્તુલેં God's mercy
Quasar કુઅસર Meteor
View : 6204

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • વ્યક્તિના તમામ વાંક-ગુનાઓ સહન કરવાની તાકાત ન હોય તો ક્યારેય કોઈના પ્રેંમમાં પડતા નહિ.