અક્કલ…..

 • લવ મેરેજ v/s એરેન્જ મેરેજ

  દિનેશ રમેશને – તું લવ મેરેજ કરીશ કે એરેન્જ મેરેજ ?
  રમેશ- મને તો આ પ્રશ્ન પર જ હસું આવે છે. આ તો એજ રીતે છે કે કોઈ પૂછે કે તું આત્મહત્યા કરીશ કે તને ફાંસીએ લટકાવી દેવામાં આવે.

Girls Name start with "O"

"ઓ" થી શરુ છોકરીઓના નામ
Name Gujarati Name Meaning
Odathi ઓદથી Refreshing
Oditi ઓદિતી Dawn
Oindrila ઓંદ્રિલા Another name for the wife of Indra
Oja ઓજા Vitality
Ojal ઓજ઼લ Vision
Ojasvi ઓજસ્વી Bright
Ojaswini ઓજસ્વિની Lustrous
Oma ઓમા Life giver
Omaja ઓમાજા Result of spiritual unity
Omala ઓમલા Earth
Omana ઓમના A woman
Omisha ઓમિષા Goddess of birth &death
Omkareshwari ઓમકારેશ્વરી Goddess Parvati, Gauri
Omkari ઓમકારી No
Omvati ઓમવતી Sacred, having the power of Om
Oni ઓની Shelter
Orpita ઓર્પિતા Offering
Oviya ઓવિયા Artist, beautiful drawing
View : 4140

Comments

 • ધન રાશિ પર નામ આપો21/10/2018નામ
 • Supar21/10/2018Jaybhim
 • Jay Savani17/10/2018ધન રાશિ પરથી છોકરીના નામ આપશો જી...
 • rk king 10/10/2018છોકરી ને નામ કુંભ રાશિમાં થી
 • સિંહ09/10/2018નામ
 • Nuteshrathva09/10/2018ક.ઘ.છ.ક્ષ પરથી છોકરા ના નામ
 • Kunjan patel08/10/2018ધ અને ભ પરથી છોકરા ના નામ આપો
 • Ajit bhai lalgibhai Dhabhi 08/10/2018ડ હ પર નામ આપો છોકરા નુ
 • R.p patel08/10/2018 બ અને વ પરથી છોકરાનું નામ આપો
 • R.b.patel06/10/2018જ થી શરૂ થતુ છોકરા નુ નામ આપો
 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • ક્ષમાવાન પુરુષને આ લોક અને પરલોક બંને સુખદાયક બને છે. તે આ લોકમાં સન્માન અને પરલોકમાં સદગતિ પામે છે.