અક્કલ…..

 • આજે મૂડ નથી

  સંતા : આજે જમવાનું ન બનાવતી.. આજે બહાર જમવા જઈશુ.
  પત્ની : કેમ રોજ મારા હાથનું ખાઈ-ખાઈને કંટાળી ગયા છો ?
  સંતા : નહી.. આજે મારો વાસણ ઘસવાનો મૂડ નથી.

Girls Name start with "E"

"એ" થી શરુ છોકરીઓના નામ
Name Gujarati Name Meaning
Easmatara એઅસ્મતારા No
Ecchumati એચ્ચુમતિ A river
Edha એધા Sacred
Edhitha એધીથા Progressed, increased
Eesha ઈશા Goddess Parvati,Purity
Ehimaya એહિમાયા An all pervading intellect
Eila એઇલા The Earth
Eiravati એઈરાવતી Lightening, Ravi river
Eka એકા Matchless, alone, unique
Ekaa એકા Goddess Durga
Ekadhana એકાધના A portion of wealth
Ekaja એકજ઼ા The only child
Ekani એકાની One
Ekanta એકાન્ત Devoted girl
Ekantha એકાંતા Lovely
Ekanthika એકાંતિકા Devoted to one aim
Ekantika એકાન્તિકા Singly focussed
Ekaparana એકપરાના Wife of Himalaya
Ekaparnika એકાપર્નિકા Goddess Durga
Ekavali એકાવલી Single string
Ekisha એકિશા One goddess
Ekta એકતા, એકતા Unity
Ela એલા Cardamom tree
Elampirai ઇલામપિરાઈ Young crescent
Elavarasi એલાવારસી Youthful, princess
Elili એલીલી Beautiful
Elina એલીના Pure, intelligent
Enakshi એનક્ષી Dear eyed
Ereshva એરેશ્વ Righteous
Esha એશા Desire
Eshana એશાના Search
Eshanika એશાનિકા Fulfilling desire
Eshanya એશાન્ય East
Eshika એશિકા An arrow, dart
Eshita એશીતા One who desires
Esita એસિતા Desired
Eta એતા Luminous
View : 6293

Comments

 • Chavda raju24/04/2019Kark rashi na name
 • Panchal SHAILESH23/04/2019તુલા રાશી છે
 • Nikunj23/04/2019વૃષભ રાશિ પર થી છોકરાં નું નામ જણાવજો. બ,વ,ઉ
 • Chandresh21/04/2019તુલા રાશિના નામ જણાવો ર,ત
 • Lakhman Khodbhaya 21/04/2019કર્ક રાશિના છોકરા ના નામ જણાવો..?
 • Shailesh parmar20/04/2019Wihet thava mate su karvu
 • જ ખ18/04/2019જ ખ રાશી નામ
 • Kak18/04/2019Kak
 • Hasmukh18/04/2019સિહ રાશિ છોકરાના નામ જણાવો
 • Alpesh 16/04/20199979987025
 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • Life is what we make it, always has been, always will be.Grandma Moses