અક્કલ…..

 • રાવણ કોણ?

   રાવણ કે સર :૧૦

  આખે :૨

  નઝર :સિર્ફ ૧ લડકી સીતા પર .!!!!!

  આજ કે લડકો કે સર :૧

  આખે :૨

  નઝર :હર એક લડકી પર…!!!!!!!!!!!!!!!!

  અબ બતાઓ અસલી રાવણ કોણ?????

   

Boys Name start with "Z"

"ઝ" થી શરુ છોકરાઓના નામ
Name Gujarati Name Meaning
Zaafir જાફિર Victorious
Zaahid જાહિદ Abstemious, Ascetic
Zaahir જાહિર Bright, Shining
Zahin જ઼હીન No
Zaid જૈદ Great Abundance
Zaiden જૈદેન No
Zaigham જૈઘમ Lion, King of the jungle
Zakariya જ઼કરિયા A Prophet's name
Zakir જાકિર No
Zakiy જાકીય Pure
Zalman જ઼લમન No
Zashil જાશીલ No
Zayd જ઼યદ Superabundance
Zayyan જ઼ય્યન Wild jasmine, Honey
Zeeshan જીશન Person who stay with style
Zev જેવ Deer, wolf
Zikomo જિકોમો Thanksgiving
Ziyad જિયાદ્ક Superabundance
Zohaib જોહૈબ No
Zola જોલા No
Zosar જોસર King
Zuhair જુહૈર Blooming, Shining, Clear
Zuhayr જુહયર Bright, Shining
View : 10556

Comments

 • Chavda raju24/04/2019Kark rashi na name
 • Panchal SHAILESH23/04/2019તુલા રાશી છે
 • Nikunj23/04/2019વૃષભ રાશિ પર થી છોકરાં નું નામ જણાવજો. બ,વ,ઉ
 • Chandresh21/04/2019તુલા રાશિના નામ જણાવો ર,ત
 • Lakhman Khodbhaya 21/04/2019કર્ક રાશિના છોકરા ના નામ જણાવો..?
 • Shailesh parmar20/04/2019Wihet thava mate su karvu
 • જ ખ18/04/2019જ ખ રાશી નામ
 • Kak18/04/2019Kak
 • Hasmukh18/04/2019સિહ રાશિ છોકરાના નામ જણાવો
 • Alpesh 16/04/20199979987025
 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • Happiness is in the heart, not in the circumstances.Unknown