અક્કલ…..

 • સફેદ પતિ

  એક બેન એ બીજી બેન ને પૂછે કે તારો પતિ તો પહેલા કાળો હતો હવે સફેદ કેમ થઇ ગયો
  તો પહેલા બેન બોલ્યા મારા પતિ પહેલા કોલશા ની ખાણ માં કામ કર તો હતો હવે તેની લોટ ની ઘંટી છે

Boys Name start with "W"

"વ" થી શરુ છોકરાઓના નામ
Name Gujarati Name Meaning
Waahid વાહિદ Single, Exclusively, Unequaled
Wadee વાદી Calm
Wadee વાદી Calm, Peaceful
Wafeeq વાફીક Successful
Wajeeh વજ઼ીહ Noble
Waleed વાલીદ Newborn child
Wali વાલી Protector
Waliyudeen વાલિયુદીન Supporter of the Faith
Waliyullah વાલિયુલ્લાહ Supporter of God
Walleed વાલ્લીદ No
Waman વામન Short
Wasan વાસન Idol
Waseem વાસીમ Graceful, Good looking
Wyconda વ્ય્કોન્દા Beautiful Stranger
View : 7141

Comments

 • ધન રાશિ પર નામ આપો21/10/2018નામ
 • Supar21/10/2018Jaybhim
 • Jay Savani17/10/2018ધન રાશિ પરથી છોકરીના નામ આપશો જી...
 • rk king 10/10/2018છોકરી ને નામ કુંભ રાશિમાં થી
 • સિંહ09/10/2018નામ
 • Nuteshrathva09/10/2018ક.ઘ.છ.ક્ષ પરથી છોકરા ના નામ
 • Kunjan patel08/10/2018ધ અને ભ પરથી છોકરા ના નામ આપો
 • Ajit bhai lalgibhai Dhabhi 08/10/2018ડ હ પર નામ આપો છોકરા નુ
 • R.p patel08/10/2018 બ અને વ પરથી છોકરાનું નામ આપો
 • R.b.patel06/10/2018જ થી શરૂ થતુ છોકરા નુ નામ આપો
 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • બદલો લેવા કરતા ક્ષમા હમેશા સારી છે