શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી

 

શિક્ષક:જ્યાં ખૂબ વરસાદ પડે છે ત્યાં કઈ વસ્તુ વધારે પેદા થાય છે?

વિદ્યાર્થી:જી , કીચડ.

View : 5100

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • એક હાથ કોઈને મદદ માટે ફેલાય તે પ્રાથના માટે જોડાયેલા બે હાથ કરતા વધારે મુલ્યવાન હોય છે.