પાણીનુ કેમિકલ ફોર્મૂલા

શિક્ષક : પાણીનું કેમિકલ ફોર્મૂલા શુ છે ?
સંતા : HIJKLMNO
શિક્ષક : ડોબા... આ તને કોણે શીખવાડ્યુ ?
સંતા : તમે જ તો ગઈકાલે કહ્યુ હતુ કે પાણીનું કેમિકલ ફોર્મૂલા એચટુઓ છે
View : 4588

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • અસત્ય અંધકારરૂપ છે. આ અંધકારથી મનુષ્ય અધોગતિ પામે છે. અંધકારમાં ફસાયેલી વ્યક્તિ પ્રકાશ જોઈ શક્તી નથી.