અક્કલ…..

 • બિચારો સંતા

  લેડીઝથી ભરેલી બસનું એક્સીડેંટ થતા બધી સ્ત્રીઓ મરી ગઈ.
  બધાના પતિ એક કલાક સુધી રડતા રહ્યા.
  સંતા એકલો એવો હતો જે બે કલાક સુધી રડતો રહ્યો છતા તેના આંસુ થમતા નહોતા..
  કારણ કે તેની પત્નીની બસ છૂટી ગઈ હતી

What the hell is your computer doing on my compute

Help-desk guy speaking to a lady user …

Help-desk : double click on “My Computer”.
Lady : I can’t see your computer..

Help-desk : No .. Click on “My Computer” on your computer.
Lady : How the hell can I click on your computer from my computer ??? !!

Help-desk : There is an icon labelled “My Computer” on your computer .. double click on it.
Lady : What the hell is your computer doing on my computer ?

View : 3122

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • What lies behind us & what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.Ralph Waldo Emerson