અક્કલ…..

 • વિકાસ

  એક નેતા એક ગામમાં ગયા તેઓ એક સ્ત્રી પાસે ગયા.
  નેતા - હવે હું આવી ગયો છુ, ચિંતા ન કરશો આ વખતે વિકાસ થશે
  સ્ત્રી - 5 વર્ષ પહેલા પણ આવ્યા ત્યારે તમે આવું જ કહ્યુ હતુ.. પણ વિકાસ નહી વિમલા થઈ હતી.

What the hell is your computer doing on my compute

Help-desk guy speaking to a lady user …

Help-desk : double click on “My Computer”.
Lady : I can’t see your computer..

Help-desk : No .. Click on “My Computer” on your computer.
Lady : How the hell can I click on your computer from my computer ??? !!

Help-desk : There is an icon labelled “My Computer” on your computer .. double click on it.
Lady : What the hell is your computer doing on my computer ?

View : 3475

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • એ આંસુ તો ત્યારે આવે છે જયારે કોઈક ને ભૂલી નથી સકતા…..