અક્કલ…..

  • ઓત્તારીની...

    છોકરી છોકરાને - તારા વાળ તો જો એવુ લાગે છે જાણે ઘાસ ઉગ્યુ હોય....
    છોકરો - તેથી જ તો હું ક્યારનો વિચારી રહ્યો છુ કે મારી પાસે ભેંસ કેમ ઉભી છે...!!

What the hell is your computer doing on my compute

Help-desk guy speaking to a lady user …

Help-desk : double click on “My Computer”.
Lady : I can’t see your computer..

Help-desk : No .. Click on “My Computer” on your computer.
Lady : How the hell can I click on your computer from my computer ??? !!

Help-desk : There is an icon labelled “My Computer” on your computer .. double click on it.
Lady : What the hell is your computer doing on my computer ?

View : 3764

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • સદા મુસ્કુરાતે રહો ,સર્વ કે પ્રતિ શુભ કામના ,શુભભાવના રાખો.