અક્કલ…..

 • નો મોર ..

  એક બસ માં કોલેજ ની બધી છોકરીઓ ચડી ગઈ અને બસ ફૂલ

  કંડકટર : નો મોર …,

  એક ગુજરાતી બાપા: કા નવરીના …! ઢેલ બધી ચડાવી દીધી અને અમે આવ્યા તો નો મોર ..

શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી

 

શિક્ષક:જ્યાં ખૂબ વરસાદ પડે છે ત્યાં કઈ વસ્તુ વધારે પેદા થાય છે?

વિદ્યાર્થી:જી , કીચડ.

View : 3907

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • ચંદ્ર અને ચંદન કરતાં પણ સજ્જનોની સંગતિ વિશેષ શીતળ હોય છે.