અક્કલ…..

  • સેંટ મેસેજ

    પહેલો સરદાર : યાર આ સેંટ મેસેજ મતલબ શુ હોય છે.. ?
    બીજો સરદાર : સાલા ગોંચુ, બેવકૂફ... અક્કલના ઓથમીર તે જ સરદારોનું નામ ખરાબ કરી મુક્યુ છે.. એટલુ પણ નથી જાણતો કે સેંટ મેસેજ એટલે સુગંધવાળો મેસેજ.

શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી

 

શિક્ષક:જ્યાં ખૂબ વરસાદ પડે છે ત્યાં કઈ વસ્તુ વધારે પેદા થાય છે?

વિદ્યાર્થી:જી , કીચડ.

View : 4461

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • Start where you are. Use what you have. Do what you can. Arthur Ashe