પેન્ટ

ટીચર: પેન્ટ એક વચન કે બહુ વચન

સ્ટુડન્ટ: ઉપર થી એક વચન અને નીચે થી બહુ વચન

View : 3276

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • The first step before anyone else in the world believes it is that you have to believe it.Will smith