છોકરીઓની વાતો

બે છોકરીઓ એક કેરીના ઝાડ નીચે બેસીને વાતો કરી રહી હતી.
થોડીવાર પછી અચાનક એક કેરી તેમના પર પડી
એક છોકરી - અરે.. આ કેરી કેવી રીતે પડી?
કેરી બોલી : હુ પાકી ગઈ તમારી વાતો સાંભળી સાંભળીને !!

View : 5757

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • ઈશ્વરે મારી પ્રાર્થનાનો જવાબ ક્યારેય આપ્યો નાં હોય તેવું ક્યારેય બન્યું નથી. -મહાત્મા ગાંઘી.
    11/10/2011