અક્કલ…..

  • બાપુ ગયા બેંક

    મેનેજર - નોટ ફાટેલી છે નહી ચાલે બીજી આપો
    બાપુ - હુ મારા ખાતામાં જમા કરાવું છુ એમા તારે શુ ?

છોકરીઓની વાતો

બે છોકરીઓ એક કેરીના ઝાડ નીચે બેસીને વાતો કરી રહી હતી.
થોડીવાર પછી અચાનક એક કેરી તેમના પર પડી
એક છોકરી - અરે.. આ કેરી કેવી રીતે પડી?
કેરી બોલી : હુ પાકી ગઈ તમારી વાતો સાંભળી સાંભળીને !!

View : 4997

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • જે પોતાની જાત ઉપર હસી શકે છે તેને કોઈ રડાવી શકતું નથી.ચિરાગ મણવર