અક્કલ…..

 • What the hell is your computer doing on my compute

  Help-desk guy speaking to a lady user …

  Help-desk : double click on “My Computer”.
  Lady : I can’t see your computer..

  Help-desk : No .. Click on “My Computer” on your computer.
  Lady : How the hell can I click on your computer from my computer ??? !!

  Help-desk : There is an icon labelled “My Computer” on your computer .. double click on it.
  Lady : What the hell is your computer doing on my computer ?

છોકરીઓની વાતો

બે છોકરીઓ એક કેરીના ઝાડ નીચે બેસીને વાતો કરી રહી હતી.
થોડીવાર પછી અચાનક એક કેરી તેમના પર પડી
એક છોકરી - અરે.. આ કેરી કેવી રીતે પડી?
કેરી બોલી : હુ પાકી ગઈ તમારી વાતો સાંભળી સાંભળીને !!

View : 5978

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • ભૂલ નો બચાવ કરતા ભૂલ ની કબુલાત કરવા માં બહુ ઓછો સમય લાગે છે.